Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Spinazie soep

Deze rau­we, vet­vri­je en toch rijke soep is een inte­gr­aal onder­deel van de 3:6:9 lever­zuive­ring. Het is een wel­daad voor de lever en snel te bereiden. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten:

  • 220 g tomaten
  • 1 sten­gel bleekselderij
  • 200 g jon­ge spinazie
  • Sap van 1 sinaasappel
  • 1 teent­je knoflook
  • wat basi­li­cum

Voor­be­rei­ding:

Was en snijd de toma­ten en doe het­z­elf­de met de sten­gel bleek­sel­de­rij. Pers de sinaas­ap­pel uit en doe deze in een blender.

Pel het teent­je kno­flook en voeg dit toe aan het sinaas­ap­pel­sap. Voeg nu de stuk­jes tomaat en de plak­jes bleek­sel­de­rij toe.

De gewas­sen spi­na­zie kun je goed gebrui­ken Blen­der met hoge pre­sta­ties onmid­del­li­jk wor­den toe­ge­voegd. Als de mixer min­der kracht heeft, kun je beter eerst de overi­ge ingre­diën­ten zon­der spi­na­zie mixen tot een romi­ge con­sis­ten­tie. Ver­vol­gens wordt de spi­na­zie toegevoegd.

Deze soep ver­mijdt bewust zout. Wie ze doen als onder­deel van de 3:6:9 lever­rei­ni­ging uit het boek Genees je lever Als je het wilt maken, kies dan voor deze zout­vri­je ori­gi­ne­le vorm.

Anders kan zout met mate wor­den gebruikt. Voor een min­der strik­te vet­vri­je ver­sie kun je ook een hal­ve avo­ca­do pure­ren, dan wordt deze heer­li­jke spi­na­zies­oep nog romiger.

Eet sma­ke­li­jk!

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands