Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Vijgen koekjes

Deze vij­gen­koek­jes sma­ken heer­li­jk en bie­den gewel­di­ge onder­ste­u­ning voor een gezond lichaam. Het kali­um en natri­um in vij­gen onder­steu­nen neu­ro­trans­mit­ters, syn­ap­sen en neu­ro­nen in de her­senen. Boven­di­en hel­pen de fyto­che­mi­cal­iën in vij­gen het immu­un­sys­teem in de darm­en goed te functioneren. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten:

Voor de vulling: 

Voor het deeg: 

Voor­be­rei­ding:

Meng in een klei­ne pan de gedr­oog­de vij­gen, kokos­sui­ker, appel­moes, water en citroen­sap. Breng aan de kook, zet het vuur lager en laat sud­de­ren tot de vij­gen zacht zijn en de vlo­ei­s­tof is inge­kookt, onge­ve­er 15 tot 20 minu­ten. Breng het meng­sel over naar een blen­der of keu­ken­ma­chi­ne en pul­seer een paar keer tot­dat het een glad­de, dik­ke pas­ta vormt. Aan de kant zetten.

Meng voor het koek­jes­de­eg gema­len lijn­zaad, appel­moes, kokos­bloe­sem­sui­ker, vanil­le en koko­so­lie in een kom. Klop tot er een uni­form deeg ont­staat. Meng in een ande­re kom het haver­meel, brui­ne rijst­meel, tapio­ca­meel en bak­poe­der. Voeg de nat­te ingre­diën­ten toe aan de dro­ge en roer tot er een glad, zacht deeg ont­staat. Zet 30 minu­ten in de koelkast.

Ver­warm de oven voor op 180ºC. Bekleed een bak­pla­at met bakpapier.

Rol het gekoel­de koek­jes­de­eg tus­sen 2 lagen bak­pa­pier uit tot onge­ve­er 0,5 cm dik. Snijd de over­tol­li­ge ran­den af om een zuive­re recht­hoek te creë­ren. Snijd de recht­hoek in de breed­te door­midden. Ver­deel een laag vul­ling van onge­ve­er 1 cm breed over de leng­te dich­ter bij één rand. Rol het deeg met bak­pa­pier voor­zich­tig uit tot een rol. De naad moet zich aan de onder­kant bevin­den. Snij koek­jes uit de rol. 

Her­haal het­z­elf­de pro­ces met de ande­re helft van het deeg. Doe het­z­elf­de met even­tue­le rest­jes. Pla­ats de koek­jes in de voor­be­reide bak­vorm en bak tot ze licht­b­ru­in zijn, 12 tot 13 minu­ten. Laat eerst iets afkoelen op de bak­pla­at, doe het dan op een roos­ter en laat vol­le­dig afkoelen. Het kan het bes­te wor­den bewaard in een lucht­dich­te ver­pak­king op kamertemperatuur.

Eet sma­ke­li­jk!

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands