Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Probleemwisselaar

Heeft u last van drift­bu­i­en die zon­der oor­zaak lijken op te tre­den? Ben je boos omdat je wors­telt met een chro­ni­sche ziek­te? Ben je boos op jezelf of op wereld­ge­be­ur­te­nis­sen? Pro­be­er dan de woe­de­wis­sel­a­ar Brain Shot. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Gebruik deze Anger Chan­ger Brain Shot voor:

  • Onver­kla­ar­ba­re drift­bu­i­en of woe­de-uit­bars­t­in­gen die zon­der oor­zaak lijken te ontstaan 
  • Woe­de-uit­bars­t­in­gen die een oor­zaak hebben 
  • Woe­de over ziek zijn, gewond zijn of wors­te­len met gezond­heids­pro­ble­men en chro­ni­sche ziekten 
  • Momen­ten van onte­v­re­den­heid, frus­tra­tie of prik­kel­baar­heid die van bin­nen­uit ontstaan 
  • Woe­de vero­or­za­akt door­dat je op de een of ande­re manier oneer­li­jk bent behan­deld, bij­vo­or­beeld als je boos bent. B. door teleur­stel­ling of ver­raad, con­fron­ta­ties of ruzi­es met anderen 
  • Woe­de over wereldgebeurtenissen 
  • Boos op jezelf

Ingre­diën­ten voor 1–2 Anger Chan­ger Brain Shots:

(De Ame­ri­kaan­se cup­maat omvat ca. 250 ml per kopje) 

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en serveer! 

Tip:

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands