Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Anja’s glutenvrij brood

Het glu­ten­vri­je brood van Anja is een prachtig alter­na­tief voor con­ven­tio­neel brood. De goe­de bak­ei­genschap­pen kri­jgt het van aard­ap­pel­meel en lijn­zaad­meel. Het is geschikt voor de over­gang naar een vet­vrij dieet. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten voor glu­ten­vrij brood:

voor­be­rei­ding:

Meng alle dro­ge ingre­diën­ten in één con­tai­ner en alle nat­te ingre­diën­ten in een ande­re con­tai­ner. (warm water, olie en ahornsiroop)

Roer de vlo­ei­s­tof gelei­de­li­jk door het dro­ge meng­sel, zodat het niet te nat wordt.

Kne­ed het deeg met je han­den en vorm het tot een brood.

Bekleed de bak­vorm met bak­pa­pier, leg het brood erin en laat het 12 uur rus­ten, afge­dekt met een theedoek.

Ver­warm de oven voor op 180 gra­den, bevoch­tig het brood met water (spray of kwast) en bak het in de vorm gedu­ren­de 30 minu­ten. Haal het brood uit de vorm, bevoch­tig opnieuw en bak nog eens 30 minu­ten (deze keer zon­der vorm)

Dit brood is onze eigen crea­tie, glu­ten­vrij en vetarm.

Versie met verlaagd vetgehalte, glutenvrij brood: 

Om het vet­ge­hal­te te ver­la­gen, ver­mijd koko­so­lie en gebruik alleen b.v. B. 10 g zon­ne­b­loem­pit­ten. Je kunt de chia­zaden ook ver­min­de­ren tot 10 gram, omdat het hoogs­te vet­ge­hal­te van dit brood­re­cept daa­r­in en in de zaden ver­bor­gen zit. Wel moet je dan 2 thee­l­e­pels bak­poe­der aan het deeg toevoe­gen. Ver­vol­gens heeft het onge­ve­er een uur nodig om te rus­ten en het bli­jkt een heel luch­tig en heer­li­jk brood te zijn, zelfs zon­der veel rusttijd.

Anja's glutenvrij brood 1

Heeft u een kant-en-kla­re mix nodig, neem dan cont­act op met Anja via: anjamf66@gmail.com

Geniet ervan! 

Wij wil­len u har­te­li­jk bedan­ken voor dit heer­li­jke brood­re­cept Anja Marnelakis-Friedlein. 

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud