Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Roerbak champignons, broccoli en paprika met linzennoedels

Glu­ten­vri­je lin­zen­pas­ta met een frui­ti­ge saus van sinaas­ap­pel­sap maakt deze maal­tijd tot een gezon­de, zeer vul­len­de lekkernij. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Deze kleur­ri­jke groen­tepan met glu­ten­vri­je lin­zen­pas­ta is een gezond alter­na­tief voor de tar­we­pas­ta die je anders zou gebruiken.

Ingre­diën­ten voor 4 personen:

Voor­be­rei­ding:

Kook eerst de lin­zen­noe­dels vol­gens de ins­truc­ties op de ver­pak­king. Ter­wi­jl het water voor de pas­ta kookt, kun je de cham­pi­gnons in vie­ren snijden.

Snijd ver­vol­gens de ui fijn en bak deze licht­jes in een pan met een scheut koko­so­lie. Voeg nu de bereide cham­pi­gnons toe en sluit het dek­sel van de pan. Cham­pi­gnons bevat­ten veel water, dus zelfs met een klei­ne hoe­ve­el­heid vet ver­bran­den ze niet als je een gemid­del­de tem­pe­ra­tuur kiest.

Snijd onder­tus­sen de broc­co­li in hap­kla­re stuk­jes. De bovens­te steel kan wor­den gebruikt en moet eerst aan de cham­pi­gnons wor­den toe­ge­voegd, omdat dit een iets lang­e­re kook­tijd duurt. Voeg ver­vol­gens de broc­co­li­roos­jes toe. Roos­ter nog 4–5 minu­ten met dek­sel op de pan. Voeg als laats­te de in blok­jes ges­ne­den papri­ka toe en laat opnieuw onge­ve­er 5 minu­ten bak­ken. Onder­tus­sen is de lin­zen­pas­ta kla­ar en maakt de cham­pi­gnon-broc­co­li-papri­ka­pan compleet.

Als saus wordt het sap van een gro­te sinaas­ap­pel gebruikt. Je kunt ook meer sap gebrui­ken, zodat de frui­ti­ge smaak de noe­dels com­ple­men­teert. Tens­lot­te peper naar smaak, zout matig en bestrooi met ver­se, gehak­te kruiden.

Lin­zen­noe­dels zijn erg lek­ker als ze warm wor­den gege­ten, maar naar mijn mening ver­lie­zen ze hun aantrek­king­s­kracht als het gerecht is afge­koeld. Ze sma­ken dan snel droog. Daa­rom kun je deze heer­li­jke, gezon­de maal­tijd het bes­te meteen nuttigen.

Het gerecht sma­akt ook net zo lek­ker met kikke­rerw­ten­noe­dels of groe­ne erwtennoedels

Eet sma­ke­li­jk!

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands