Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Dürüm met cashewroom

Gevul­de deegrol­let­jes met een heer­li­jke cas­hew­room en ver­se groen­ten maken dit recept tot een hoog­te­punt. Er zijn geen gren­zen aan uw crea­ti­vi­teit en u kunt de vul­ling naar wens aan­pas­sen aan uw eigen smaak. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten voor ca. 4 por­ties van elk 3 stuks:

Voor de platbroodjes:

Voor de cashewroom: 

Voor het afdekken: 

  • 3 gro­te tomaten
  • 1 rode paprika
  • 1 gele paprika
  • 2 klei­ne­re avocado’s
  • 1 hart­je Rom­ein­se sla
  • Krui­denz­out indi­en nodig

Voor­be­rei­ding:

Om de cas­hew­crè­me te maken, week je de cas­hew­no­ten onge­ve­er 2 uur in water. Pel de teent­jes kno­flook en zet ze voor­lo­pig opzij.

Snijd voor de top­ping de toma­ten in vie­ren, ver­wij­der de steelt­jes en pla­ats de gela­ti­ne­ach­ti­ge, zaad­hou­den­de bin­nen­kant in een bord. Snij het toma­ten­v­lees in fij­ne blok­jes.
Hal­ve­er de paprika’s, ver­wij­der het bin­nens­te en snijd ook deze in fij­ne blokjes.

Hal­ve­er de avocado’s, ver­wij­der de pit en haal met een gro­te lepel het fruit uit de schil. Haal ver­vol­gens de helf­ten in de leng­te uit elka­ar en snijd ze kruis­lings in dun­ne plakjes.

Hal­ve­er het hart van de Rom­ein­se sla en snijd deze kruis­lings in fij­ne reepjes.

Nu gaan we weer ver­der met het bereiden van de cas­hew­crè­me. Zeef de cas­hew­no­ten, spoel opnieuw onder stromend water en laat uit­lek­ken. Doe het geheel in een meng­kom, samen met de overi­ge ingre­diën­ten (exclu­sief bies­look) en de bin­nen­kant van de toma­ten (die bewaard zijn geble­ven) en meng gedu­ren­de minim­aal 1 minuut op de hoogs­te stand tot een homo­ge­ne crème.

Giet het nu in een kom en hak de bies­look fijn en vouw erdoor.

Meng voor de flat­breads alle ingre­diën­ten door elka­ar en meng met de aman­del­melk en ahorn­si­roop. Laat het deeg ver­vol­gens een paar minu­ten rusten.

Nu kun je het bes­te een pan met antia­an­bak­laag ver­war­men. Bestri­jk de pan met een beet­je koko­so­lie, zodat de flat­breads gemak­ke­li­jker kun­nen wor­den omge­draaid en ver­wij­derd. Pla­ats een klein deel van het beslag (onge­ve­er 3/4 kop) in het mid­den van de hete pan en beweeg het in alle richt­in­gen tot­dat het deel alle ran­den van de pan bereikt en geli­jk­ma­tig dun ver­deeld is. Bak het plat­brood kort aan bei­de kan­ten tot het een licht­gou­den kleur heeft.

Leg het ver­vol­gens op een bord, doe er ca. 2 eetle­pels cas­hew­room op en ver­deel het geli­jk­ma­tig en dun.

Ver­deel er nu wat toma­ten­blok­jes, papri­ka­b­lok­jes, avo­ca­dost­uk­jes en romaine reep­jes over en breng even­tueel op smaak met een beet­je krui­denz­out. Rol ver­vol­gens de Dürüm op en ser­ve­er dia­go­naal gehalveerd. 

Het sma­akt bij­zon­der lek­ker als het plat­brood vers gebak­ken en nog licht kro­kant en warm is.

Eet sma­ke­li­jk!

Er zijn nog meer van zul­ke fan­tas­ti­sche recep­ten bin­nen De kook­boe­ken van Gün­ther Karl vinden:

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands