Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Falafel wafels

Voor lief­heb­bers van oos­ter­se fal­a­fel zijn deze wafels een ware trak­ta­tie. Er wordt niet gefri­tu­urd in olie, maar het deeg wordt vet­vrij gebak­ken in een kera­misch wafe­li­j­zer met antia­an­bak­laag, geser­ve­erd met een heer­li­jke bloemkoolsaus. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten voor 2–3 porties: 

 • 500 g aard­ap­pelen, in blokjes
 • 125 g gekookt Kikke­rerw­ten
 • 3 eetl Kikke­rerw­ten­meel
 • 10 g ver­se peter­se­lie en/of kori­an­der­b­la­ad­jes, grof gehakt, plus meer voor serveren
 • 1 thee­l­e­pel grond komi­jn
 • 1 thee­l­e­pel grond kori­an­der
 • 1 thee­l­e­pel Kno­flook poeder
 • 1 thee­l­e­pel vers geperst citroensap
 • 1 thee­l­e­pel ahorn­si­roop
 • 150 g grof ges­ne­den ker­sto­maat­jes en/of plak­jes kom­kom­mer, voor serveren
 • 1/2 thee­l­e­pel hete peper­vl­ok­ken of Chi­li vlok­ken (optio­neel), voor serveren

Voor de bloemkoolsaus: 

 • 200 g bloemkoolroosjes
 • 1 thee­l­e­pel Kno­flook poeder
 • 1 thee­l­e­pel Uien poe­der
 • 1/4 thee­l­e­pel Papri­ka poeder
 • 1 eetl vers geperst citroensap
 • 1 eetle­pel water of 3 eetle­pels onge­zoe­te aman­del- of kokos­melk, meer indi­en nodig.

Voor­be­rei­ding:

Stoom de aard­ap­pelen in een pan met stoo­min­zet gedu­ren­de 15 tot 20 minu­ten tot ze zacht zijn. Laat het ver­vol­gens vol­le­dig afkoelen.
Pure­er in een gro­te kom de aard­ap­pelen met een aard­ap­pel­stam­per, samen met de kikke­rerw­ten, kikke­rerw­ten­meel, peter­se­lie of kori­an­der, komi­jn, kori­an­der, kno­flook­poe­der, citroen­sap en ahorn­si­roop. Alles moet goed gemengd zijn en mag geen klont­jes bevat­ten.
A Kera­misch wafe­li­j­zer met antia­an­bak­laag voor­ver­war­men. Giet de puree op de bodem van het wafe­li­j­zer en zorg ervo­or dat deze geli­jk­ma­tig ver­deeld is. Bak de wafel in 10 tot 15 minu­ten knap­pe­rig. Her­haal het pro­ces met de res­teren­de puree.
Om de saus te maken, stoom je de bloem­kool net als de aard­ap­pelen tot ze zacht zijn, onge­ve­er 4 tot 8 minu­ten. Pure­er de bloem­kool in een keu­ken­ma­chi­ne of blen­der samen met het kno­flook­poe­der, uien­poe­der, papri­ka­poe­der, citroen­sap en water of aman­del- of kokos­melk tot een glad­de mas­sa. Ser­ve­er de wafels warm met de saus, ker­sto­maat­jes, kom­kom­mer, rode chi­livl­ok­ken (indi­en gebruikt) en ver­se koriander.

Eet sma­ke­li­jk!

Bron: Genees je her­senen, het prak­ti­sche programma

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands