Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Groene salade met Franse dressing

De ver­fi­jn­de en heer­li­jke dres­sing maakt van deze ver­der een­vou­di­ge sala­de een geheel nieu­we en zout­vri­je smaa­ker­va­ring. De dres­sing past ook goed bij ges­toom­de aardappelen. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten voor 2 por­ties:

Voor de dressing: 

Voor de salade: 

  • 240–320 g groe­ne slablaadjes
  • 1/2 kom­kom­mer, in dun­ne plak­jes gesneden
  • 3 of 4 mid­del­gro­te toma­ten, in dun­ne plak­jes gesneden
  • 1 ui, in dun­ne plak­jes gesneden

Voor­be­rei­ding:

Pure­er alle ingre­diën­ten voor de dres­sing in een blen­der tot een romi­ge mas­sa. Voeg even­tueel nog wat citroen­sap of ahorn­si­roop toe. 

Meng de ingre­diën­ten voor de sala­de geli­jk­ma­tig in een kom. 

Drup­pel de dres­sing over de sala­de en geniet er meteen van. 

Eet sma­ke­li­jk!

Bron: Antho­ny Wil­liam, Genees de her­senen, het oefenprogramma

Foto’s: Sabi­ne Menzel

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Sabine Menzel
Sabi­ne Menzel 
Sabi­ne Men­zel houdt zich al ruim 13 jaar bezig met het onder­werp gezond­heid. Vier jaar gele­den kwam ze tij­dens haar zoek­tocht naar ant­wo­or­den op haar eigen chro­ni­sche klach­ten de ken­nis tegen van Antho­ny Wil­liam, met wie ze zich sinds­dien zeer ver­bonden voelt. Het door­ge­ven van deze ken­nis en het hel­pen van men­sen op hun reis ligt haar nauw aan het hart. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud