Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Muffins met wilde bosbessen

Dit zijn glu­ten­vri­je, zuivel­vri­je en eivri­je muf­fins met de kracht van wil­de bos­bes­sen. Ze bevat­ten veel meer voe­dings­stof­fen, anti­oxidan­ten en gene­zen­de eigenschap­pen dan gekweek­te bos­bes­sen. Wil­de bos­bes­sen zijn voor de lever wat moe­der­melk is voor een baby. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten voor 12 bosbessenmuffins:

Voor­be­rei­ding:

Ver­warm de oven voor op 180 gra­den. Bekleed een muffin­vorm voor 12 por­ties met papie­ren vormpjes of vet deze goed in. Aan de kant zetten.

Klop eerst de dro­ge ingre­diën­ten in een mid­del­gro­te kom, dat wil zeg­gen het haver­meel, brui­ne rijst­meel, kokos­bloe­sem­sui­ker en bakpoeder.

Voeg in een ande­re kom aman­del­melk, appel­moes, koko­so­lie en vanil­le toe. Klop tot er een uni­form meng­sel ont­staat. Giet de nat­te ingre­diën­ten bij de dro­ge. Meng tot alles goed gemengd is en vrij van klont­jes. Spa­tel tens­lot­te de wil­de bos­bes­sen erdoor tot ze door het deeg ver­deeld zijn.

Ver­deel het muf­fin­be­slag geli­jk­ma­tig over de 12 muf­fin­be­kers. Bak 22–26 minu­ten tot het opper­v­lak bru­in is en uit een test met een tan­den­sto­ker bli­jkt dat er geen deeg aan de tan­den­sto­ker bli­jft plakken.

Laat 5 minu­ten afkoelen in de vor­men, stort ver­vol­gens op een roos­ter en laat vol­le­dig afkoelen. Je kunt er het bes­te van genie­ten op de dag van bak­ken en in een lucht­dich­te ver­pak­king bewa­ren tot gebruik.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands