Zoeko­p­dracht

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Paprikaragout met gegrilde aardappeldalers

Een sap­pi­ge en pit­ti­ge ragout die heer­li­jk sma­akt bij de gegril­de aard­ap­pel­d­a­lers. Aan­gen­aam vul­lend en toch vet­vrij, het is een idea­le com­bi­na­tie om aard­ap­pelen te gebrui­ken bij het soe­pel koken. 

Ingre­diën­ten voor 4 porties: 

aard­ap­pel daal­der (de dag ervo­or kla­ar­ma­ken):


Papri­ka­ra­gout:

Voor­be­rei­ding:

Voor de aard­ap­pel­d­a­lers: schil en pers de aard­ap­pelen van de dag ervo­or. Voeg het aard­ap­pel­meel toe en meng goed maar los­jes met het zout. Voeg gelei­de­li­jk het water toe en kne­ed tot een stevig geheel. Vorm het deeg in twee onder­arm­dik­ke blok­ken en pla­ats ze in kokend gezou­ten water. Zet ver­vol­gens het vuur lager en laat de repen met dek­sel op de pan in heet water minim­aal 20 minu­ten trek­ken. De hen­gels zijn kla­ar als ze naar het waterop­per­v­lak drij­ven. Haal uit het water en laat vol­le­dig afkoelen. Zet het ver­vol­gens minim­aal 12 uur in een ges­lo­ten bak­je in de koelk­ast.
Ver­warm de oven voor op 220 gra­den en bak de gehal­ve­er­de paprika’s met de sni­j­zij­de naar bene­den op een met bak­pa­pier bekle­de bak­pla­at gedu­ren­de 15 – 20 minu­ten, tot het vel mooi bub­belt. Haal het ver­vol­gens uit de oven en ver­wij­der de schil.

Even laten afkoelen en in reep­jes snij­den (ca. 0,5 cm). Snijd de len­te-uit­jes met het zach­te gro­en in fij­ne rin­gen en hak de kno­flook fijn.
Fruit de len­te-uit­jes en kno­flook in een pan zon­der olie tot ze gla­zig zijn en voeg dan de papri­kareep­jes toe. Blus het geheel af met het drui­ven­sap en de groen­te­bouil­lon (graag zeven), voeg de kno­flook toe en breng op smaak met peper en zout. Laat een paar minu­ten op mid­del­hoog vuur sud­de­ren tot de ragout iets dik­ker wordt maar nog steeds sap­pig bli­jft.
Snijd onder­tus­sen de kou­de aard­ap­pel­sticks in plak­jes van onge­ve­er 2 cm dik en gril ze een paar minu­ten op de grill tot ze naar wens bru­in zijn. Als er geen grill aan­we­zig is, kun­nen de plak­jes ook vet­vrij gebak­ken wor­den in een kera­mi­sche pan.
Breng de ragout opnieuw op smaak met peper en zout en ser­ve­er warm met de vers gegril­de, kro­kan­te aard­ap­pel­d­a­lers erop.

Eet sma­ke­li­jk!

Er zijn nog meer van zul­ke fan­tas­ti­sche recep­ten bin­nen De kook­boe­ken van Gün­ther Karl vinden:

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Günther Karl
Gun­ther Karl 
Gün­ther Karl werd vele jaren gele­den bewust van onze favorie­te auteur. Al na een paar weken was zijn lie­ve vrouw Ste­fa­nie ook over­tu­igd van het die­et, zodat ze nu samen de weg van een volg­zaam die­et kun­nen vol­gen. Gün­ther Karl gaat altijd graag de uit­da­ging aan om gezon­de en sma­ke­li­jke gerech­ten te creëren. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Schri­jf u hier gra­tis in:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands