Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

pompoen brood

Dit is een voch­tig, heer­li­jk brood dat ook in plak­jes kan wor­den inge­vro­ren. De pom­poen die erin zit is een rijke bron van B‑vitamines zoals foli­um­zuur, nia­ci­ne, thi­ami­ne en pan­to­theen­zuur en mine­ra­len zoals cal­ci­um en kalium. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten:

Voor­be­rei­ding:

Kook de in blok­jes ges­ne­den pom­poen in een stoom­pan of een pot met een stoo­min­zet gedu­ren­de onge­ve­er 10 minu­ten tot ze zacht zijn. Ver­wij­der en laat vol­le­dig afkoelen. Pure­er ver­vol­gens in een blen­der tot een glad­de mas­sa. De hoe­ve­el­heid zou 250 ml puree moe­ten ople­ve­ren. Ver­warm de oven voor op 180 gra­den. Vet een brood­vorm in met koko­so­lie of bekleed deze met bak­pa­pier en zet opzij. 

Doe de pom­poen­pu­ree, ahorn­si­roop, kokos­melk en vanil­le in een mid­del­gro­te kom. Roer tot­dat het meng­sel goed gemengd is. Klop in een ande­re kom het haver­meel, brui­ne rijst­meel, bak­poe­der en pom­poen­ta­art­krui­den samen tot het meng­sel glad en klon­ter­vrij is.

Giet de nat­te ingre­diën­ten bij de dro­ge. Roer tot­dat alles geli­jk­ma­tig gemengd is. Het deeg is ide­aal als het dik maar giet­baar is. Giet het beslag in de voor­be­reide bak­vorm en bestrooi met pom­poen­pit­ten (indi­en gewenst). Bak nu 50–60 minu­ten, tot­dat het opper­v­lak bru­in is en een tan­den­sto­ker die is gebruikt om het deeg te tes­ten geen plak­ke­ri­ge res­ten meer heeft. 

Laat 5 minu­ten afkoelen in de bak­vorm en daar­na vol­le­dig afkoelen op een roos­ter. Snijd en serveer.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands