Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Aardappel wraps

Wraps met een bij­zon­de­re coa­ting van aard­ap­pel­de­eg maken deze heer­li­jke maal­tijd tot een gezon­de trak­ta­tie. Aard­ap­pelen zijn rijk aan bio­ac­tie­ve lys­i­ne, vit­ami­ne B6 en kalium. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten voor 2 wikkels: 

Voor de sala­de- en aardappelwraps: 

Voor de saladevulling: 

  • 2 tot 3 bla­ad­jes sla
  • 1 hand­vol alfal­fasprui­ten of ande­re sprui­ten van jouw keuze
  • 4 tot 5 plak­jes tomaat, in dun­ne plak­jes gesneden
  • 4 tot 5 plak­jes kom­kom­mer, in dun­ne plak­jes gesneden
  • 2 eetle­pels rode uienringen
  • 1 tot 2 eetle­pels gehak­te basi­li­cum of peterselie

Berei­ding van de sla- en aardappelwraps: 

Ver­warm de oven voor op 200°C.

Was de aard­ap­pelen en doe ze in een pot Stoom gebruik Zacht­jes sto­men. Ver­werk de aard­ap­pelen met de schil, de krui­den en de ahorn­si­roop in een keu­ken­ma­chi­ne tot een glad deeg. (Als je geen keu­ken­ma­chi­ne hebt, werkt dit ook Hoog­waar­di­ge mixer voor het ver­werking­spro­ces. Het is han­dig om de aard­ap­pelen voo­r­af hand­ma­tig door te geven Aard­ap­pel pers kni­j­pen. Moge­l­ijk moet u tij­dens het mixen wat water toevoegen.) 

Gebruik een deeg­schra­per (dom­pel hem in koud water) en ver­deel het glad­de deeg op een met bak­pa­pier bekle­de bak­pla­at tot een rond plat­brood. Van het meng­sel ont­s­ta­an 2 plat­te koe­ken, die het bes­te op een bak­pla­at pas­sen. (Een expe­ri­ment met één flat­bread op twee bak­pla­ten en hete­lucht­ver­warm­ing lever­de niet zo’n goed resultaat op omdat de flat­breads aan de onder­kant niet bru­in genoeg waren.)

Bak de flat­breads gedu­ren­de 15–20 minu­ten op 200°C, haal ze uit de oven en laat ze vol­le­dig afkoelen. Draai de wraps ver­vol­gens om op een werk­blad en ver­wij­der voor­zich­tig het bakpapier. 

Voor de vul­ling leg je eerst de slab­la­ad­jes in het mid­den van de wraps. Ver­vol­gens beleg je het geheel met plak­jes tomaat, plak­jes kom­kom­mer, uien­rin­gen en spruit­jes. Basi­li­cum of peter­se­lie komt er bovenop. 

Rol de wraps nu voor­zich­tig op een strook bak­pa­pier. Als alter­na­tief kun­nen de wik­kels in per­ka­ment­pa­pie­ren zak­ken wor­den gedaan. 

Eet sma­ke­li­jk!

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands