Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Spaghettipompoen “Bolognese”

Dit recept is vegan, glu­ten­vrij en tege­li­jker­tijd een heer­li­jk gerecht voor alle fans van Bolo­gne­se­saus. De saus is bij­zon­der pit­tig en wordt bekroond met een ‘Par­me­za­an­se kaas’ gema­akt van paranoten. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten:

Par­me­za­an­se paranoot:

Voor­be­rei­ding:

Ver­warm de oven voor op 200°C.

Snijd de spa­ghet­ti­pom­poen voor­zich­tig door­midden en ver­wij­der de zaden. Vul een bak­pla­at met 1 cm water en leg de pom­poen­helf­ten met de sni­j­zij­de naar bene­den op de bak­pla­at. Bak de pom­poen gedu­ren­de 30 tot 40 minu­ten, tot­dat de druk van een vin­g­er op de bui­ten­kant van de pom­poen een klei­ne inke­ping ach­t­er­la­at. Haal de pom­poen­helf­ten uit de oven. Wan­neer het koel genoeg is om te han­te­ren, schraap je de bin­nen­kant van de pom­poen met een vork om ‘spaghetti’-slierten te creë­ren. Ver­deel nu de pom­poen­noe­dels over twee kommen.

Voor de “Bolo­gne­se” snijdt u de uien in blok­jes en doet u ze in een mid­del­gro­te pan met 2 eetle­pels water. Bak de uien op mid­del­hoog vuur tot ze door­schi­j­nend en zacht zijn. Voeg indi­en nodig eetle­pel voor eetle­pel water toe om te voor­ko­men dat ze ver­bran­den. Voeg gehak­te kno­flook, ker­sto­maat­jes, gehak­te cham­pi­gnons, chi­li­poe­der, gevo­gelt­ekrui­den, kno­flook­poe­der, ker­rie­poe­der, zeezout en zon­ge­dr­oog­de toma­ten toe aan de pan en kook, onder regel­ma­tig roe­ren, tot de toma­ten zacht zijn, 5 tot 7 minu­ten. Pure­er de saus­ing­re­diën­ten met een staaf­mi­xer tot ze gecom­bi­neerd zijn, maar nog steeds dik. Als je een keu­ken­mixer gebruikt om te mixen, laat het dek­sel dan een beet­je open sta­an, zodat de hete stoom kan onts­nap­pen. Ver­deel de saus over de spa­ghet­ti­pom­poen. Bestrooi tens­lot­te met de para­noot-basi­li­cum-par­me­za­an­se kaas.

Om de Par­me­za­an­se kaas te maken, doe je de para­no­ten, zeezout, basi­li­cum en kno­flook in de blen­der of keu­ken­ma­chi­ne en pul­seer kort tot er klei­ne kru­i­mels ontstaan.

Eet sma­ke­li­jk!

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands