Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Tiramisu

Toe­ge­ge­ven, deze tira­mi­su is niet eens puur gema­akt, maar kan bij voor­keur de dag voor een feest wor­den bereid en heeft dan de nodi­ge tijd om af te wer­ken. Een weel­de­rig des­sert dat zeker de klei­ne extra inspan­ning waard is die nodig is om het te bereiden. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten voor 6 porties: 

Taart:

“Mas­car­pone­crè­me:

Weken:

Top­ping:

Voor­be­rei­ding:

Ver­warm de oven voor op 180°C. Bekleed een bak­pla­at met bakpapier. 

Meng in een mid­del­gro­te kom het haver­meel, aman­del­meel, kokos­sui­ker, bak­poe­der, zuive­ringszout en vanil­le goed en zet opzij.

Klop in een tweede kom de aman­del­melk en de appel­moes door elka­ar. Voeg de vlo­ei­s­tof toe aan de dro­ge ingre­diën­ten in de 1e kom en roer tot er een uni­form deeg ontstaat.

Giet het deeg op de bak­pla­at (de bak­pla­at is slechts max. 2/3 vol) en bak in de oven gedu­ren­de 20 tot 30 minu­ten of tot een tan­den­sto­ker er scho­on uit­komt. Laat iets afkoelen, ver­wij­der het dan en laat het vol­le­dig afkoelen op een roos­ter. Snijd de cake na het afkoelen in vin­g­ers van onge­ve­er 4,5 cm lang en 1 cm dik. 

Voeg, ter­wi­jl de cake afkoelt, alle ingre­diën­ten voor de room toe aan een hoges­nel­heids­blen­der en pure­er tot een zeer glad­de mas­sa. Even­tueel wat zoet­s­tof toevoegen. 

Giet heet water over het chaga­poe­der om de cake te laten weken.

Ver­deel een laag cake­reep­jes op de bodem van een recht­hoe­ki­ge bak­vorm. Drup­pel of bors­tel de chaga­t­hee er licht­jes over. (Opmer­king van Astrid: Het vocht voor het bespren­kelen is een beet­je krap, de tira­mi­su was iets te droog naar mijn smaak, dus ik zou de hoe­ve­el­heid vlo­ei­s­tof met mins­tens de helft ver­ho­gen.) Ver­deel onge­ve­er de helft van de room geli­jk­ma­tig over de cake­reep­jes . Maak nog een laag cake­reep­jes, chaga­t­hee en room. Dek de pan af en zet hem minim­aal 4 tot 5 uur, bij voor­keur een hele nacht, in de koelkast.

Bestrooi licht­jes met johan­nes­brood- en chaga­poe­der voor­dat je het serveert. 

Eet sma­ke­li­jk!

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands