Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Desserts

Wit bord met tiramisu
Tiramisu 

Toe­ge­ge­ven, deze tira­mi­su is niet eens puur gema­akt, maar kan bij voor­keur de dag voor een feest wor­den bereid en heeft dan de nodi­ge tijd om af te wer­ken. Een weel­de­rig des­sert dat zeker de klei­ne extra inspan­ning waard is die nodig is om het te bereiden. 

Serveerbordje met crème karamel
Crè­me caramel 

Een droom van een des­sert! Omdat het rela­tief veel vet bevat, moet het wor­den gere­ser­ve­erd voor spe­cia­le gele­gen­he­den. Het is per­fect als hoog­te­punt van een feest met fami­lie of vri­en­den. Je moet het gewoon proeven! 

Plaat met pannenkoeken en bessen
Pannenkoeken 

Flin­ter­dun­ne crê­pes van haver­meel en aard­ap­pel­zet­meel zijn gemak­ke­li­jk en snel te maken en zijn zowel popu­lair als des­sert als zeer lek­ker als klein, zoet tussendoortje. 

2 glazen wilde bosbessenyoghurt
Wil­de bos­bes­sen “yoghurt”

Een mak­ke­li­jk te maken en frui­tig-romig sma­ken­de ‘yoghurt’ die ook bij­zon­der geschikt is voor kin­de­ren. Hier wordt het geleer­ver­mo­gen van de wil­de bos­bes slim gebruikt om het des­sert zijn con­sis­ten­tie te geven. 

Gene­zen­de voedingscrème 

Een win­ter­des­sert dat niet alleen heer­li­jk sma­akt, maar ook een ech­te genees­krach­ti­ge voe­ding is. Dit des­sert is gemak­ke­li­jk te bereiden en sma­akt gekoeld bij­zon­der lekker. 

nl_NLNeder­lands