Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Tortilla’s van rode linzen

Deze rode lin­zen tortilla’s zijn gema­akt met slechts een paar ingre­diën­ten en zijn een fan­tas­ti­sche maal­tijd voor het hele gezin. De keu­ze aan vul­lin­gen is tal­ri­jk, zoals ver­se sal­sa, sala­de, gebak­ken groen­ten, avo­ca­do, hum­mus, lin­zen of geroost­er­de groenten. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingrediënten voor 6 rode linzen tortilla’s:

Voor­be­rei­ding:

Doe alle ingre­diën­ten in de con­tai­ner van een hoges­nel­heids­blen­der en laat 3–4 uur weken. Meng ver­vol­gens tot de inhoud zeer glad is, onge­ve­er 2–3 minu­ten op hoge snelheid.

Een gro­te, kera­mi­sche pan met antia­an­bak­laag op mid­del­hoog vuur zet­ten. Giet 250 ml beslag in het mid­den van de pan en draai de pan in cir­kel­vor­mi­ge bewegin­gen rond, zodat een gro­te tor­til­la ont­staat. Kook aan de ene kant gedu­ren­de 4–5 minu­ten tot de tor­til­la los­komt van de ran­den, draai hem dan om en bak nog eens 1–2 minu­ten aan de ande­re kant. Her­haal met het res­teren­de deeg.

Ser­ve­er onmid­del­li­jk of bewaar in een lucht­dich­te ver­pak­king op kamer­tem­pe­ra­tuur met bak­pa­pier tus­sen tortilla’s gedu­ren­de 1–2 dagen.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

¹Op­mer­king van Astrid: Mijn erva­ring is dat deze rode lin­zen tortilla’s iets meer water nodig heb­ben, anders kun je er geen 6 tortilla’s van bak­ken omdat het deeg te dik is. Het deeg bak­te niet goed tij­dens mijn proef­bakpro­ces. Ik zou dus onge­ve­er 50 tot 100 ml water meer nemen door het water op het ein­de slok voor slok toe te voe­gen. In het ori­gi­ne­el is het slechts 500 ml water. 

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands