Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Veganistische linzenomelet

Deze vegan lin­zen­ome­let is snel te maken en kent vele varia­ties. Door voor groen­ten te kiezen, tover je gemak­ke­li­jk nieu­we moge­l­ijk­he­den tevo­or­schi­jn. In pla­ats van lin­zen­meel werkt kikke­rerw­ten­meel ook heel goed. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten voor 2 omeletten: 

Voor­be­rei­ding:

Als je het lin­zen­meel zelf wilt maken, mix dan de lin­zen in een krach­ti­ge blen­der gedu­ren­de onge­ve­er 1 minuut tot fijn linzenmeel. 

Meng in een kom het lin­zen­meel met alle dro­ge ingre­diën­ten (tapio­ca­meel, zout, kno­flook­poe­der, zwar­te peper, komi­jn, gerook­te papri­ka, kala namak en kur­ku­ma) goed. Voeg in de vol­gen­de stap het water toe en klop met een gar­de tot er een vrij vlo­ei­baar deeg ontstaat. 

In een Kera­mi­sche pan met antia­an­bak­laag Bak de ui, papri­ka en cham­pi­gnons in enke­le minu­ten zacht, zon­der toevoe­ging van vet. Snijd de peter­se­lie fijn en roer door het deeg. Spa­tel ver­vol­gens de gebak­ken groen­ten erdoor. Laat het een paar minu­ten sta­an, dit komt de con­sis­ten­tie van de ome­let ten goede. 

Ver­hit de pan opnieuw en giet er met een pol­le­pel de helft van het beslag in. Na 3–4 minu­ten omdraai­en met een spa­tel en de ach­ter­kant ook nog een paar minu­ten bakken. 

Ser­ve­er onmid­del­li­jk en geniet ervan! 

Bron: Ela­Vega­nis­tisch

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands