Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Je humeur veranderen met voedselangst

Vindt u het moei­li­jk om afstand te doen van luxe voed­sel dat u schaadt? Of heb je een onver­kla­ar­ba­re afke­er of angst voor bepaal­de voe­dings­mid­de­len die gezond zijn? Pro­be­er dan eens de Brainshot Voedselangst. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Angst voor eten kan ver­schil­len­de vor­men aan­ne­men. Gebruik deze Brain Shot bij­vo­or­beeld regel­ma­tig als je leeft met een eets­to­or­nis. De Brainshot Voed­se­langst is ook een han­dig hulp­mid­del bij:

 • Iemand zet je onder druk om niet gezond te eten 
 • Je bent boos over wat je de laats­te tijd hebt gegeten 
 • U voelt zich in het alge­meen afges­lo­ten wat betreft eten en bent bang om te eten, omdat u moei­te heeft om uit te zoe­ken welk voed­sel u op uw gemak kunt eten zon­der sym­pto­men zoals indi­ges­tie op te wekken 
 • U ervaart ande­re sym­pto­men of ziek­ten en bent bang om uw die­et te ver­and­e­ren om te genezen 
 • Iemand wil dat je gezond eet, maar je bent bang voor fruit, krui­den, blad­groen­ten, wild voed­sel en groenten
 • Je hebt een onver­kla­ar­ba­re afke­er of angst voor bepaal­de voe­dings­mid­de­len die gezond zijn 
 • Je bent bang voor voed­sel als gevolg van ver­ke­er­de infor­ma­tie over bepaal­de voedingsmiddelen 
 • Je vindt het moei­li­jk om afstand te doen van luxe voed­sel dat schade­li­jk voor je is

Ingre­diën­ten voor 1–2 Brainshots: 

 • 1/2 kop­je stevig ver­pak­te ver­se dille 
 • 1/2 kop stevig ver­pak­te spinazie 
 • 3/4 kop ver­se of ont­doo­ide bevro­ren mango 
 • 1/4 stuk bleekselderij

(De Ame­ri­kaan­se cup­maat omvat ca. 250 ml per kopje) 

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en serveer! 

Tip:

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands