Zoeko­p­dracht

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Chlorella

Is Chlorel­la-alg zo goed als zijn repu­ta­tie? Kan het daad­wer­ke­li­jk hel­pen zwa­re meta­len te eli­mi­ne­ren? De waar­heid over Chlorella! 

Kor­tom, onze favorie­te auteur is er een gro­te fan van Algen. Algen kun­nen die­nen als mul­ti­vit­ami­nen en zelfs zwa­re meta­len ont­gif­ten. Juist van dat laats­te maken wij gebruik en daa­rom ook Dul­se- En Spi­ru­li­na-Algen maken ook deel uit van de ber­oem­de Hea­vy Metal Detox-smoothies. Vol­gens onze favorie­te auteur zijn ze een van de bes­lis­sen­de fac­to­ren bij het bevrij­den van ziek­ten zoals depres­sie, angst­s­to­or­nis­sen en de ziek­te van Alzheimer.

Is Chlorella een gezonde alg?

Maar hoe zit het met de algen? Chlorel­la uit? De naam chlorel­la is bij veel men­sen nog beken­der dan die van algen Dul­se En Spi­ru­li­na. Dit is ech­ter ver­ke­erd. Niet alleen levert chlorel­la ons geen gezond­heids­vo­or­de­len op, het is zelfs schade­li­jk voor ons.

Dit bete­kent dat chlorel­la er niet in slaagt meta­len uit het lichaam te ver­wij­de­ren. Als chlorel­la meta­len absor­be­ert, laat het deze vrij in aan­gren­zen­de delen van het weef­s­el, wat tot ver­de­re gezond­heids­pro­ble­men kan leiden!

Waarschuwing voor chlorella!

Houd er dus reke­ning mee dat chlorel­la­sup­ple­men­ten bes­met kun­nen zijn met schade­li­jke bacteriën.

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Schri­jf u hier gra­tis in:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands