Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Aardappel- en kerstomaatschotel

Deze oven­scho­tel is een gewel­dig alter­na­tief voor een­vou­di­ge aard­ap­pel­pu­ree en een ech­te blik­van­ger. Het past goed als bij­ge­recht bij een fee­ste­li­jke maal­tijd, maar kan ook zo gege­ten worden. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten voor 4 porties: 

  • 1150 g aard­ap­pelen, grof gesneden
  • 1 eetl Uien poe­der
  • 2 Thee­l­e­pels Kno­flook poeder
  • 1/2 el vers geperst citroensap
  • 1 thee­l­e­pel ver­se tijm of 1 thee­l­e­pel gedr­oog­de tijm
  • 1 thee­l­e­pel ver­se ore­ga­no of 1 thee­l­e­pel gedr­oog­de oregano
  • 1 thee­l­e­pel rau­we honing
  • 350 g ker­sto­maat­jes, gehalveerd

Voor­be­rei­ding:

Ver­warm de oven voor op 180°C.

Stoom de aard­ap­pelen in een pan met stoo­min­zet in onge­ve­er 15–18 minu­ten tot ze zacht zijn. Laat het ver­vol­gens 10 minu­ten afkoelen.

Pure­er de ges­toom­de aard­ap­pelen samen met het uien­poe­der, kno­flook­poe­der, citroen­sap, tijm, ore­ga­no en rau­we honing in een gro­te kom tot de aard­ap­pelen bij­na glad zijn (een paar gro­te­re stuk­ken zijn prima).

Doe de aard­ap­pel­pu­ree in een quiche­vorm van 26 cm of een oven­schaal van ver­ge­li­jk­ba­re groot­te. Druk nu de gehal­ve­er­de toma­ten geli­jk­ma­tig in de aardappelpuree. 

Bak gedu­ren­de 50 tot 55 minu­ten, tot de boven­kant bru­in is. Laat 10 minu­ten afkoelen voor­dat u het serveert.

Het is onmo­ge­l­ijk om stuk­jes uit deze bra­ad­pan te snij­den, omdat het meng­sel bij het snij­den niet bij elka­ar bli­jft. Het kan het bes­te in por­ties wor­den ver­deeld met een lepel. 

(Dit recept bevat in het ori­gi­ne­el geen zout. Voor dege­nen die bezig zijn met het gelei­de­li­jk ver­min­de­ren van hun zout­con­sump­tie, zou een optie zijn om in de over­gangs­fa­se even­tueel wat zout aan het aard­ap­pel­de­eg toe te voegen.)

Bron: Antho­ny Wil­liam, Genees je her­senen, het prak­ti­sche programma

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth maak­te in 2019 ken­nis met Antho­ny Wil­liam en imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds­dien met ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud