Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Ontsnappings- of verdedigingsstabilisator (voor de bijnieren)

Beheerst stress jouw leven? Kun je niet meer ont­span­nen? Heeft u last van een vorm van PTSS of bent u vers­laafd aan cafeï­ne? Pro­be­er dan deze onts­nap­pings- of ver­de­di­gings­sta­bi­li­sa­tor (voor de bij­nie­ren) Brain Shot. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Deze brainshot is cor­rect als: 

 • Stress domi­neert je leven en je hebt geen kans om jezelf een pau­ze of een pau­ze te gun­nen van waar je mee te maken hebt
 • Er treedt con­stan­te, chro­ni­sche stress op
 • U ervaart onvri­j­wil­li­ge reac­ties wan­neer u nieuws of infor­ma­tie ont­vangt van ver­schil­len­de men­sen en bronnen
 • u lijdt aan een vorm van PTSS
 • je voelt je alsof je in een acht­ba­an zit en de con­tro­le over je leven bent kwijtgeraakt
 • je bent vers­laafd aan adre­na­line-pom­pen­de acti­vi­tei­ten of drama
 • je gebruik­te seks als ontsnapping
 • je leeft op adre­na­line zon­der het te bes­ef­fen, b.v. B. door inter­mit­ter­end vas­ten en/of cafeïneconsumptie

Ingre­diën­ten voor 1–2 shots: 

 • Stuk­je ver­se gem­ber van 2,5 cm
 • 1 klein teent­je knoflook
 • 2 eetle­pels vers of ont­doo­id bevro­ren wil­de bos­bes­sen of 2 thee­l­e­pel puur sap van wil­de bos­bes­sen of 2 thee­l­e­pels puur poe­der van wil­de bosbessen
 • 1/2 citro­en, geschild
 • 1 kop­je stevig ver­pak­te ver­se peterselie
 • 1/2 kop stevig ver­pak­te boerenkool
 • 1 kop­je gehak­te water­me­loen­schil (optio­neel)

(Bij de Ame­ri­kaan­se kop­maat is de hoe­ve­el­heid van ca. 250 ml per kop­je inbegrepen.)

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Als je wil­de bos­bes­sen­sap of wil­de bos­bes­sen­poe­der gebruikt, meng dit dan nadat alle ande­re ingre­diën­ten door de sap­cen­tri­fu­ge zijn gegaan.

Giet in een glas en serveer! 

Tip:

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands