Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Genezende voedingscrème

Een win­ter­des­sert dat niet alleen heer­li­jk sma­akt, maar ook een ech­te genees­krach­ti­ge voe­ding is. Dit des­sert is gemak­ke­li­jk te bereiden en sma­akt gekoeld bij­zon­der lekker. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten voor ca. 8 porties: 

Voor­be­rei­ding:

Schil de rau­we pom­poen en snijd deze in blok­jes, was de appels, snijd ze in vie­ren en ver­wij­der het klok­huis, hal­ve­er en schil de papa­ja en ver­wij­der ook de zaden en snijd ze in blok­jes. Schil de bana­nen op dez­elf­de manier.
Doe al het fruit in een krach­ti­ge blen­der en mix het onge­ve­er 1 minuut goed. Voeg ver­vol­gens de overi­ge ingre­diën­ten toe (behal­ve de man­da­ri­j­nen) en meng alles enke­le minu­ten tot een romig meng­sel ont­staat.
Giet het meng­sel in gla­zen of kom­men en zet het afge­dekt minim­aal 6 uur (beter 12) in de koelk­ast tot het gege­leerd is.
Ver­sier met man­da­ri­j­nen en kaneel en ser­ve­er onmid­del­li­jk gekoeld.

Eet sma­ke­li­jk!

Er zijn nog meer van zul­ke fan­tas­ti­sche recep­ten bin­nen De kook­boe­ken van Gün­ther Karl vinden:

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Günther Karl
Gun­ther Karl 
Gün­ther Karl werd vele jaren gele­den bewust van onze favorie­te auteur. Al na een paar weken was zijn lie­ve vrouw Ste­fa­nie ook over­tu­igd van het die­et, zodat ze nu samen de weg van een volg­zaam die­et kun­nen vol­gen. Gün­ther Karl gaat altijd graag de uit­da­ging aan om gezon­de en sma­ke­li­jke gerech­ten te creëren. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands