Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Citroen-kokosmacarons

Voor lief­heb­bers van kokos­ma­kro­nen zijn deze heer­li­jk citroe­n­ach­ti­ge mac­a­rons een must. De ver­fris­sen­de zuur­graad van de citroe­nen har­mo­nie­ert per­fect met de smaak van kokos­noot. Een droom zon­der eie­ren en suiker! 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten: 

Voor­be­rei­ding:

Ver­warm de oven voor op 175°C boven- en onder­warm­te. Bekleed een bak­pla­at met bakpapier.

Doe alle ingre­diën­ten in een keu­ken­ma­chi­ne en pul­seer een paar keer tot het meng­sel glad is en de kokos­vl­ok­ken klei­ner maar nog steeds merk­baar zijn. (Ik heb ook een ver­sie zon­der mixer gepro­be­erd, dan wor­den de ras­pen niet klei­ner, maar ze sma­ken nog steeds heer­li­jk! Dit maakt het nog mak­ke­li­jker omdat je het meng­sel mak­ke­li­jker uit een bak­kom haalt dan uit de mixer.)

Prik klei­ne por­ties van het kokos­meng­sel met een lepel en rol ze tus­sen de hand­pal­men tot bal­let­jes ter groot­te van een Raf­fa­el­lo. Leg de bal­let­jes op de voor­be­reide bak­pla­at, er zijn onge­ve­er 16 stuks.

Bak in de oven gedu­ren­de 12–14 minu­ten tot ze goud­b­ru­in zijn. Haal uit de oven en laat vol­le­dig afkoelen op een rooster.

Eet sma­ke­li­jk!

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands