Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Kikkererwtenknoedelsoep

Lief­heb­bers van soep en dum­plings opge­let! De sma­ke­li­jke kikke­rerw­ten­knoe­del­soep is een gezond alter­na­tief voor de klas­sie­ke knoe­del­soep, boor­de­vol revi­ta­li­se­ren­de voedingsstoffen. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten:

Soep:

Dum­plings:

Voor­be­rei­ding:

Zet een gro­te kera­mi­sche pan met anti-aan­bak­laag op mid­del­hoog vuur. Voeg ui, wortel en sel­de­rij toe en kook tot de ui zacht is, 5 tot 7 minu­ten. Voeg een beet­je water toe als de ingre­diën­ten aan de pan blij­ven plakken.

Voeg de medi­ci­na­le bouil­lon of het water, uien­poe­der, kno­flook­poe­der, kur­ku­ma­poe­der en gedr­oog­de ore­ga­no toe; voeg indi­en nodig zeezout toe. Breng de soep­ba­sis aan de kook en kook gedu­ren­de 13 tot 18 minuten.

Ter­wi­jl de soep kookt, maak je het knoe­del­de­eg kla­ar. Meng alle ingre­diën­ten met een gar­de en roer gelei­de­li­jk het water erdoor tot er een dik deeg ont­staat. Vorm klei­ne bal­let­jes uit het deeg (ze nemen het water in de soep op en wor­den dik­ker). Nadat de soep­ba­sis 13 tot 18 minu­ten heeft ges­toofd, voeg je voor­zich­tig knoe­del­bal­let­jes toe aan de soep. Kook tot een tan­den­sto­ker die in het mid­den van een knoe­del wordt gesto­ken er scho­on uit­komt, 8 tot 12 minu­ten langer.

Giet de soep in kom­men, bestrooi met ver­se peter­se­lie en ser­ve­er. Deze soep wordt het lek­kerst gecon­su­meerd op de dag dat deze wordt bereid.

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands