Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Papaya-bananencrème met kaneel

Romi­ge papa­ya gemengd met bevro­ren bana­nen vor­men een ver­lei­de­li­jke com­bi­na­tie in dit des­sert. Een zoe­te droom voor men­sen met een zoetekauw! 

Ingre­diën­ten voor 2 porties: 

Voor­be­rei­ding:

Schil de bana­nen, snijd ze in plak­jes en pla­ats ze twee uur in de vrie­zer tot ze vol­le­dig bevro­ren zijn.

Ver­wij­der de zaad­jes uit de papa­ja­helft en schep met een lepel het vrucht­v­lees eruit. Het is belan­gri­jk dat de papa­ya eetri­jp is (dus bij­na geel).

Doe de bevro­ren bana­nen, de papa­ja­pulp en de bloe­men­ho­ning in een krach­ti­ge blen­der en mix op de hoogs­te stand gedu­ren­de onge­ve­er 30 seconden.

Giet de room recht­s­treeks in twee kom­men en bestrooi met de kaneel. 

Ver­sier elk met munt­bla­ad­jes en ser­ve­er onmid­del­li­jk koud.

Eet sma­ke­li­jk!

Er zijn nog meer van zul­ke fan­tas­ti­sche recep­ten bin­nen De kook­boe­ken van Gün­ther Karl vinden:

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Günther Karl
Gun­ther Karl 
Gün­ther Karl werd vele jaren gele­den bewust van onze favorie­te auteur. Al na een paar weken was zijn lie­ve vrouw Ste­fa­nie ook over­tu­igd van het die­et, zodat ze nu samen de weg van een volg­zaam die­et kun­nen vol­gen. Gün­ther Karl gaat altijd graag de uit­da­ging aan om gezon­de en sma­ke­li­jke gerech­ten te creëren. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands