Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Pittige pastasalade “Mayo-stijl”

Heer­li­jke rijst­noe­dels maken deze har­ti­ge pas­ta­sa­la­de tot een onweer­s­ta­an­ba­re lek­ker­nij en daar­mee de per­fec­te sala­de voor een zomers feest­je. Ook de zelf gema­ak­te augurk­ver­van­ger is slim. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten voor 10 – 12 porties:

Gema­ri­neer­de komkommers: 

Mari­na­de voor de salade: 

Inleg:

Voor­be­rei­ding:

Maak eerst de kom­kom­mer­ma­ri­na­de van citroen­sap, ahorn­si­roop en zout. Doe alles samen in een gro­te kom en meng goed. Hal­ve­er de kom­kom­mers, schraap de bin­nen­kant eruit, snijd de helf­ten in de leng­te in drieën of kwar­ten en snij ze ver­vol­gens in blok­jes. Doe de kom­kom­mer­blok­jes in de mari­na­de en laat ze minim­aal 1 uur trekken.

De cas­hew­no­ten moe­ten ook een paar uur in water wor­den geweekt (bij voor­keur een hele nacht). Daar­na nogm­aals goed afs­poelen en laten uitlekken. 

Kook de pas­ta in gezou­ten water vol­gens de aan­wi­j­zin­gen op de ver­pak­king (indi­en moge­l­ijk tot vlak voor het ein­de van de kook­tijd) en zeef deze ter­wi­jl deze nog beet­gaar is. Direct afs­poelen met koud water en goed laten uitlekken.

Voor de sala­de­ma­ri­na­de doe je alle ingre­diën­ten in een blen­der. Pel voo­r­af de kno­flook en uien en hak ze grof. Meng alles op de hoogs­te stand gedu­ren­de 60 seconden. 

Ver­wij­der de zaad­jes uit de paprika’s en snijd ze in onge­ve­er de groot­te van de komkommerstukjes.

Doe de afge­koel­de pas­ta, de sala­de­ma­ri­na­de en de stuk­jes inge­leg­de kom­kom­mer samen met het vocht in een gro­te kom en meng. Breng opnieuw op smaak met kala namak en sumak. 

Door het weg­la­ten van cas­hew­no­ten en cas­hew­melk kan de sala­de ook vet­vrij wor­den bereid. Natu­ur­li­jk gaat de typi­sche ‘mayo-ach­ti­ge’ smaak verloren.

Ken­nis­ge­ving: Deze sala­de werd oor­spr­on­ke­li­jk gema­akt met Sim­ply aman­del­crè­me. De fabri­kant heeft nu ech­ter het recept gewi­j­zigd, waar­door deze crè­me niet meer vol­do­et. Het ori­gi­ne­le recept is nog steeds te zien in de video. Gün­ther Karl heeft het recept nu aan­ge­past met cas­hew­no­ten en cashewmelk. 

Er zijn nog meer van zul­ke fan­tas­ti­sche recep­ten bin­nen De kook­boe­ken van Gün­ther Karl vinden:

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands