Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Energie-wisselaar

Heeft u drin­gend behoef­te aan een ener­gie­boost tus­sen de mid­dag? Voel jij je uit bal­ans, alsof je niet genoeg ener­gie hebt? Of is het juist ander­som en heb je het gev­oel dat je teve­el ener­gie hebt en graag meer rust wilt? Pro­be­er deze ener­gie-her­tu­ner Brain Shot. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Pro­be­er deze brainshot:

  • Mid­den op een lan­ge dag, wan­neer je drin­gend een ener­gie­boost nodig hebt
  • Wan­neer je je uit bal­ans voelt, alsof je niet genoeg ener­gie hebt
  • Wan­neer je het gev­oel hebt dat je ener­gie op is en je niet op het juis­te punt zit
  • Wan­neer je het gev­oel hebt dat je te veel ener­gie hebt en je hoopt een opwin­dings­ge­v­oel te verwerken
  • Wan­neer je cafeï­ne uit je leven verwijdert
  • Als u aan het eind van de dag wilt ont­span­nen om te reset­ten, uit te rus­ten en met pen­sioen te gaan voor de nacht

Ingre­diën­ten voor 1–2 Brainshots:

  • 1/4 kop gehak­te wortelen
  • 1/2 kop gehak­te rau­we zoe­te aardappel
  • 1/2 kop­je rode peper
  • 1/2 kop­je ver­se of ont­doo­ide bevro­ren ananas

(Bij de Ame­ri­kaan­se kop­maat is de hoe­ve­el­heid van ca. 250 ml per kop­je inbegrepen.)

Voor­be­rei­ding:

Pers alle ingre­diën­ten in een sap­cen­tri­fu­ge in de aan­ge­ge­ven vol­g­or­de. Giet opnieuw door een zeef. 

Giet in een glas en serveer! 

Tip:

Laat 15 tot 30 minu­ten voor en na dit eli­xer eten of drin­ken gedu­ren­de 15 tot 30 minuten.

bron

Foto’s: Maar­ja Urb

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands