Zoeko­p­dracht

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

Ori­gi­ne­le AW-aan­be­ve­lin­gen uit de VS:

boekweit

Veel men­sen gebrui­ken boe­kweit als alter­na­tief voor gra­nen die glu­ten bevat­ten. Is dit pseu­do­gra­an echt zo veilig? 

Vooral men­sen met voed­sel­all­er­gieën waar­de­ren boe­kweit als glu­ten­vrij alter­na­tief voor tar­we, rog­ge etc. Maar is pseu­do­graan­boe­kweit echt een geschikt alter­na­tief voor ‘ech­te’ tarwe?

De betere alternatieven voor boekweit

Onze favorie­te auteur raadt het con­su­me­ren van boe­kweit af. Maar het goe­de nieuws is: er zijn alternatieven! 

Wie wil Brood Als u bakt, kunt u glu­ten­vri­je meel­al­ter­na­tie­ven pro­be­ren, zoals cassave‑, lijnzaad‑, haver- of gierstmeel.


Als je een noe­del­fan bent, kun je het uit­pro­be­ren Cas­sa­ve, rijst, erw­ten of kikke­rerw­ten, gierst of rode lin­zen­pas­ta pro­be­er. De alter­na­tie­ven zijn tegenwo­or­dig geva­rie­erd en boven­di­en heerlijk.

Elke korrel kan het genezingsproces vertragen

Vooral voor men­sen die kam­pen met zeer aan­hou­den­de chro­ni­sche klach­ten is het raad­zaam om gedu­ren­de lang­e­re tijd alle gra­an­pro­duc­ten te ver­mij­den. Mil­let zou de eers­te keu­ze zijn voor iede­reen die niet helem­aal zon­der gra­an­pro­duc­ten kan of wil. Haver­mout is de tweede bes­te optie. 

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Selderiesap mannelijk

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands