Zoeko­p­dracht

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Tip: Momen­teel wordt de door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len Micro‑C aangeboden: 

Goulash van paprika en aardappel

Deze vegan goulash bevat geen vet en kri­jgt zijn heer­li­jke smaak door lang­zaam af te blus­sen met rode drui­ven­sap. Een heel bij­zon­de­re noot ont­staat ook door een vleug­je vanil­le­s­tok­je en kruidnagel. 

Ingre­diën­ten voor 7 porties: 

Voor­be­rei­ding:

Voor de papri­ka- en aard­ap­pel­goulash snijdt u de uien en kno­flook in blok­jes of fijn en bakt u ze zon­der vet in een gro­te pan. Voeg de toma­ten­pu­ree toe en blus gelei­de­li­jk (in totaal 7 keer) met 100 ml drui­ven­sap tot de vlo­ei­s­tof is inge­dikt. Bij lang­zaam blus­sen ont­staat er veel meer geroost­er­de smaak, wordt de kleur van de goulash mooi don­ker en ver­liest de toma­ten­pu­ree zijn bit­te­re smaak.

Voeg ver­vol­gens de groen­te­bouil­lon toe, evenals de in geli­jke stuk­ken ges­ne­den rau­we aard­ap­pelen, evenals de citroen­schil en de lau­rier­b­la­ad­jes. Laat alles onaf­ge­dekt onge­ve­er 10 minu­ten sudderen.

Snijd onder­tus­sen de paprika’s in gro­te­re stuk­ken en laat ze met de krui­den en het zout nog 5–10 minu­ten sud­de­ren tot alles stevig is. Ver­wij­der ver­vol­gens de lau­rier­b­la­ad­jes en de citroenschil.

Haal ver­vol­gens van het vuur en breng op smaak met ahorn­si­roop en voeg het vrucht­v­lees van het vanil­le­s­tok­je en het gema­len kruid­na­gel toe.

Eet sma­ke­li­jk!

Wij dan­ken u Gun­ther Karl voor dit recept. 

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Gunther Karl
Gun­ther Karl 
Gün­ther Karl werd vele jaren gele­den op de hoog­te van Antho­ny Wil­liam. Al na een paar weken was zijn lie­ve vrouw Ste­fa­nie ook over­tu­igd van het die­et, zodat ze nu samen de weg van een volg­zaam die­et kun­nen vol­gen. Gün­ther Karl gaat altijd graag de uit­da­ging aan om gezon­de en sma­ke­li­jke gerech­ten te creëren. 
Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De door Antho­ny Wil­liam aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn ver­kri­jg­baar bij de vol­gen­de detailhandelaren:

Medi­sche mediumboeken

De boe­ken van Antho­ny Wil­liam in één oogopslag:

Spa­ar­cam­pa­gne

Slo­wjui­cer MM1500

Bes­paar 10 % op de slo­wjui­cer aan­be­vo­len door Antho­ny Wil­liam Cou­pon­code: 10SELDERIJSAP

nl_NLNeder­lands
Ga naar de inhoud