Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Pizzaspaghetti

Voor fans van de Ita­lia­an­se keu­ken is dit recept een heer­li­jke trak­ta­tie. De aro­ma­ti­sche, pit­ti­ge saus met klas­sie­ke Ita­lia­an­se krui­den bevat wei­nig vet en is popu­lair bij jong en oud. 
YouTube

Door de video te laden, accep­teer je het pri­va­cy­beleid van You­Tube.
Kom meer te weten

Video laden

Ingre­diën­ten voor 3 – 4 porties: 

Voor­be­rei­ding:

Breng 1 liter water aan de kook, snij de boven­kant van de toma­ten kruis­lings in en dom­pel ze een paar secon­den in het koken­de water. Onmid­del­li­jk op een doek leg­gen en afpel­len. Snijd het ver­vol­gens in vie­ren, ver­wij­der de bin­nen­kant en snijd het vlees­ge­deel­te van de wan­den in blok­jes van maxim­aal 1 cm groot.
Maak de cham­pi­gnons grof scho­on, kort de sten­gels bij de sne­de in en snijd de cham­pi­gnons ook in klei­ne stuk­jes. Pel de uien, snip­per ze en snijd de kno­flook fijn. Ver­wij­der de zaad­jes uit de paprika’s en snij ze ook klein.
Fruit in een gro­te pan zon­der vet de uien en kno­flook, evenals de cham­pi­gnon­blok­jes en voeg de toma­ten­pu­ree toe. Roos­ter kort tot de toma­ten­pu­ree aan de onder­kant mooi bru­in is. Blus ver­vol­gens af met de cas­hew­melk en voeg de in blok­jes ges­ne­den toma­ten en de in blok­jes ges­ne­den papri­ka toe. Laat onge­ve­er 4 minu­ten onaf­ge­dekt sud­de­ren.
Kook onder­tus­sen de pas­ta in minim­aal 4 liter gezou­ten water vol­gens de aan­wi­j­zin­gen op de ver­pak­king, spoel daar­na kort af onder stromend water en doe in een zeef.

Voeg de dro­ge krui­den, het zout en de ahorn­si­roop toe aan de piz­za­pan en voeg de vers­ge­hak­te basi­li­cum toe. Breng alles opnieuw op smaak.
Meng de pas­ta en de saus in por­ties in een kom en giet het op het bord. Bestrooi met wat gema­len aman­delen en ser­ve­er warm.

Eet sma­ke­li­jk!

Er zijn nog meer van zul­ke fan­tas­ti­sche recep­ten bin­nen De kook­boe­ken van Gün­ther Karl vinden:

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Günther Karl
Gun­ther Karl 
Gün­ther Karl werd vele jaren gele­den bewust van onze favorie­te auteur. Al na een paar weken was zijn lie­ve vrouw Ste­fa­nie ook over­tu­igd van het die­et, zodat ze nu samen de weg van een volg­zaam die­et kun­nen vol­gen. Gün­ther Karl gaat altijd graag de uit­da­ging aan om gezon­de en sma­ke­li­jke gerech­ten te creëren. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands