Zoeko­p­dracht

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Tijmthee en tijmwater

Tijm­t­hee en tijm­wa­ter zijn een waar­de­vol hulp­mid­del in de strijd tegen virus­sen en bac­te­riën. Ze zijn de eers­te keu­ze bij verk­oud­heid en griep. 
Kopje tijmthee met honing op houten tafel

Bereiding van tijmthee

Ingre­diën­ten:

Voor­be­rei­ding:

Doe de ver­se tijm in een kop­je, giet er heet, niet kokend water over en laat het minim­aal 15 minu­ten trek­ken. Ver­wij­der of zeef de tak­jes tijm. Zoe­ten met rau­we honing en/of citro­en. Nip­pen en genieten!

Bereiding van tijmwater

Ingre­diën­ten:

  • 2 hele bos­sen ver­se tijmblaadjes.
  • 1–2 L gefil­terd water of bronwater
  • optio­neel: ver­se citro­en, rau­we honing, bes­sen, plak­jes kom­kom­mer, munt, enz.

Voor­be­rei­ding:

Vul een pot of kan met water op kamer­tem­pe­ra­tuur en voeg de tak­jes tijm toe. Laat een nacht­je op het aan­recht sta­an. Ver­wij­der ’s och­tends de tak­jes tijm en voeg citro­en, rau­we honing of ande­re optio­n­ele ingre­diën­ten toe. Drink het water de hele dag door om gehy­dra­teerd te blijven.

Vragen & antwoorden over tijmthee en tijmwater

Het is belan­gri­jk om ver­se tijm te gebrui­ken om de groots­te gene­zen­de voor­de­len te berei­ken. (In een recent opt­re­den voeg­de onze favorie­te auteur era­an toe dat als je geen ver­se tijm bij de hand hebt, het nog steeds beter is om gedr­oog­de tijm te gebrui­ken dan deze helem­aal te vermijden.)

Het bes­te is om het water iets af te laten koelen voor­dat je het over de zach­te tijm­bla­ad­jes giet.

Ja, maar de eers­te batch is het beste.

Ja, en je kunt het de hele dag door drinken.

Ja, het tijm­wa­ter is hydra­ter­en­der omdat het niet ver­warmd wordt, maar de tijm­t­hee heeft ook veel gene­zen­de eigenschappen.

Je kunt er op elk moment van genieten.

Ja, het is vei­lig tij­dens de zwangerschap.

Nee, ethe­ri­sche olie van tijm heeft niet dez­elf­de the­ra­peu­ti­sche effec­ten. Ver­se tijm is het lekkerst.

Ja, het is vei­lig en guns­tig voor zowel de moe­der als de baby.

Ja, je kunt zove­el gebrui­ken als je wilt.

Ja, dat kan, maar het zal niet zo gene­zend zijn.

In dit arti­kel vindt u meer infor­ma­tie over: Genees­krach­ti­ge kracht van tijm.

bron

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Schri­jf u hier gra­tis in:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands