Zoeko­p­dracht

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Mega Health Days: Tot 24 april 5 % kort­ing met cou­pon­code: HEALTH5

Top 8 basissupplementen

Deze 8 voe­dings­sup­ple­men­ten wor­den aan­be­vo­len als basis voor de dage­li­jk­se consumptie. 

Deze sup­ple­men­ten zou iede­reen in huis moe­ten hebben:

  1. Vimer­gy B12
  2. Vimer­gy Zink
  3. Vimer­gy Micro‑C
  4. Vimer­gy Citroenmelisse
  5. Vimer­gy Spirulina
  6. Vimer­gy kattenklauw
  7. Vimer­gy L‑Lysine
  8. Vimer­gy curcumine

Let op: Onze favorie­te auteur waar­schuwt dat veel fabri­kan­ten onjuist wer­ken, hun sup­ple­men­ten uitrek­ken of infe­ri­eu­re ingre­diën­ten gebrui­ken. Hij beve­elt daa­rom de sup­ple­men­ten van de fabri­kant aan Vimer­gy, omdat ze altijd eers­te­klas kwa­li­te­it hebben.

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Bli­jf op de hoogte!

Schri­jf u hier in en ont­vang gra­tis pas­sen­de recep­ten, han­di­ge prak­ti­jk­tips, spaar­bon­nen en motivatie:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands