Zoeko­p­dracht

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Ont­dek het gro­te assor­ti­ment AW-con­for­me producten:

Hoe maak ik zelf kokosmelk?

Vega­nis­ti­sche mel­kal­ter­na­tie­ven zijn tren­dy en vul­len de schap­pen van super­mark­ten. Deze alter­na­tie­ve pro­duc­ten zijn ech­ter niet auto­ma­tisch gezond, omdat er vaak aller­lei toevoe­gin­gen wor­den gebruikt. Hier lees je hoe je zelf kokos­melk kunt maken. 
Kokosmelk gemaakt volgens Anthony William

De kokos­noot heeft veel effec­tie­ve eigenschap­pen. Van bescher­ming tegen sla­pe­loos­heid tot het voor­ko­men van aan­val­len, kokos­v­lees biedt veel voor­de­len voor onze gezondheid.

Maak je eigen kokosmelk

Kokos­melk kun je met heel wei­nig moei­te zelf maken. Het eni­ge dat je nodig hebt is gerasp­te kokos­noot, een blen­der en een zak­je noten­melk of een hele fij­ne zeef:
Por­tie: 1 liter

Ingrediënten:
  • ca. 70 g rau­we kokos­vl­ok­ken (gedr­oog­de kokosnoot)
  • 1 liter koud water
voorbereiding

Pure­er alle ingre­diën­ten in een blen­der. Voeg ver­vol­gens de kokos­melk toe met behulp van een Zak­je noten­melk of zeef het in een fij­ne zeef.

In de koelk­ast is de kokos­melk 5 tot 6 dagen houd­baar. Als de vas­te com­po­nen­ten zich na ver­loop van tijd schei­den van de vlo­ei­ba­re com­po­nen­ten, is dit geen pro­bleem. Schud de melk gewoon krach­tig voor­dat u hem opnieuw gebruikt.

Conclusie

Zoals je ziet is het niet zo moei­li­jk om een gezon­der alter­na­tief te creë­ren verg­ele­ken met dier­li­jke melk. Houd er ech­ter reke­ning mee dat kokos­melk, net als dier­li­jke melk, een niet te ver­waar­lo­zen hoe­ve­el­heid vet bevat en hier­mee moet reke­ning wor­den gehou­den bij de con­sump­tie ervan.

Afdruk­ken / PDF / E‑mail

Printvriendelijk, PDF en e-mail

Delen/Verzenden/Pin

Afbeelding van Astrid Späth
Astrid Späth 
Astrid Späth imple­men­teert deze levens­sti­jl sinds 2019 met veel ent­housi­as­me voor zich­zelf en haar gezin. Het is voor hen een uit­da­ging om de ver­schil­len­de behoef­ten en wen­sen van de gezins­le­den op culin­air gebied onder de knie te kri­j­gen, wat ze steeds beter doen naar­ma­te hun ken­nis toeneemt. 
Selderiesap mannelijk

Nieuws­brief

Schri­jf u hier gra­tis in:

Deel­na­me vindt pla­ats in het kader van onze Gege­vens­be­scher­ming.
Wil­de bosbessen

Bes­paar 5 % op wil­de bos­bes­sen uit Cana­da met cou­pon­code: SELLERIESAFT

Vimer­gy-sup­ple­men­ten

De aan­be­vo­len voe­dings­sup­ple­men­ten zijn hier verkrijgbaar:

Boe­ka­an­be­ve­lin­gen
Kasi­mir + Lieselotte

Bes­paar 5 % op con­for­me pro­duc­ten zoals Dul­se of bio­lo­gi­sche gly­ce­ri­ne met een vou­ch­er: SELLERIESAFT

nl_NLNeder­lands